Proč se katalyzátor zanáší?

Vyhoření a poškození keramických kotoučů vzniká v důsledku velmi bohaté směsi paliva a nespálených částic paliva ve výfuku, což výrazně zvyšuje teplotu keramických kotoučů v důsledku čehož dochází k poškození propustnosti.

Katalyzátor je vyroben z keramických kotoučů s mřížkou s rozměry otvoru do 0,2 mm, které jsou zasazeny do ocelového pláště a izolované tepelně odolnou vlnou. Výfukové plyny procházejí přes keramické kotouče (předem potažené tenkou vrstvou vzácného kovu), aby proběhly chemické reakce vyvolané vysokou teplotou, a tím začnou oxidační reakce CO - oxid uhelnatý, HC - uhlovodíky a NO - oxid dusnatý. Jakmile molekula a kyslík prochází, škodlivé prvky, jsou převedeny na CO2 - oxid uhličitý, dusík N2 a H2O - voda.